bio-nature.blog.cz UPOZORŇUJE, že všechen text na těchto stránkách je zakázáno šířit dále a vztahuje se na něj copyright!!!
Jakékoliv šíření bez souhlasu bude žalováno

Paryby - vše v kostce

9. října 2014 v 23:00 | bionature |  Paryby

žaberní oblouky -> žaberní čelisti
- 2 nozdry
- chrupavčitá vnitřní kostra
- plakoidní šupiny = plochá destička zapuštěná ve škáře, z toho vede trh se sklovinou (podobná stavba jako u zubu)
- TS trubicovitá
- tuk v játrech (velká játra - tvoří 10% celk. váhy tvora) snižuje jejich váhu
- uzavřená cévní soustava, srdce na břišní straně
- koncentrace moči v krvi (1%) - osmotická funkce
- přední mozek -> čichová funkce

KLOAKA = společný vývod trávicí, vylučovací a rozmnožovací soustavy
- proudový orgán - na bocích těla, kanálky reagující na tlak vody -> orientace
- krev -> síň -> komora -> do těla; jednoduchý oběh
- žábry na žaberních obloucích

RS - vnitřní oplození (gonochoristé)
- přímý vývoj

formy:
 1. vejcorodé
 2. vejcoživorodé
 3. živorodé
- u vejcorodých vajíčka mají rohovitý obal s vlákenitými výrůstky, kterými se vajíčko přichytí k rostlinám, příp. mají i spirálu, kterou se drží na kamenech
- vejcoživorodé - zárodek se vylíhne těsně před porodem - je vyživován ze sekretů
- živorodé - vyživován přímo z krevního oběhu matky
 • zaznamenán sourozenecký kanibalismus, kdy vyvinutěší jedinec požírá méně vyvinutého


PARYBY -> příčnoústí (žraloci / rejnoci)
-> chiméry (rozšíř. ploutve, žijí v hloubce)

ŽRALOCI

- výrazná hřbetní ploutev
- v ploutvi jsou rohovinové výrůstky
- velcí = planktonní, až 18 m (žralok obrovský, velrybí) - přizpůs. zuby
- menší = draví - loví ryby, korýše.. (ž. lidský=bílý)
- nejmenší žralok - máčka

REJNOCI

- loví na dně v písku
- kosočtverečný tvar těla
-nejsou nebezpeční
-ploutevní lem
- nejv. rejnok - MANTA (živí se planktonem)

PAREJNOCI

- vejčitý tvar těla
- nebezpeční kvůli el. proudu (ve svalech má elektroplaxy)
- mívají jedový osten
- dravý
- třením svalů o sebe vyvine napětí, kterým mohou zabít
.
 

Nová éra

9. října 2014 v 18:38 | bionature
Zdravím!

Jak jste si mohli všimnout, již delší dobu se na blogu neobjevily žádné nové články, nic, čím by se bio-nature nějakým způsobem rozvíjel. Chtěla bych to napravit a pokračovat dál s přispíváním dalších článků a informací, jelikož se s Vámi ráda podělím o své znalosti.

Nová éra proto, protože jsem již ve 3. ročníku 4. letého gymnázia a seznamuji se s přírodou a s biologií velmi detailně. Proto se můžete těšit na rozsáhlejší texty. Můžete to brát jen jako výpisky z biologie, či příprava na zkoušky.. Zkrátka si chci své výpisky a znalosti jaksi "archivovat".

Snad se Vám to tu bude i nadále líbit. Těší mě Váš zájem :)


Ucho

29. května 2013 v 18:37 | bio-nature |  Biologie člověka
-orgán pro vnímání zvuku
-stavba - 3 části:
 1. Vnější ucho - boltec, zvukovod, bubínek
 2. Střední ucho - sluchové kůstky = kladívko, kovadlinka, třmínek
 3. Vnitřní ucho - kostěný a blanitý hlemýžď - obsahuje vláskové buňky (Cortiho orgán), sluchový nerv vede do sluchového centra ve spánkovém laloku
onemocnění ucha: zánět středního ucha, zánět zvukovodu, mazová zátka
slyšitelnost lidského ucha: 16Hz - 20kHz (20 000Hz)
rovnovážný orgán - ve vnitřním uchu tvořen třemi polokruhovitými chodbičkami a dvěma váčky

- informace o poloze hlavy a pohybu jsou vedeny rovnovážným nervem do centra rovnováhy v mozečku 


Soustava žláz s vnitřním vyměšováním

29. května 2013 v 18:05 | bio-nature |  Biologie člověka
- žlázy s vnitřním vyměšováním (sekrecí) = endokrinní žlázy
- uzavřené, bez vývodů (=> vnitřní vyměšování)
- spolu s nervovou soustavou řídí organismus
- vytvářejí hormony* = biologicky účinné látky, které jsou z místa vzniku odváděny krví

*ovlivňují nebo řídí:
 • celkový metabolismus
 • hospodaření s vodou, minerálními látkami
 • růst organismu
 • srdeční činnost
 • rozmnožování

Žlázy s vnitřním vyměšováním Hormony
hypofýza
spouštěcí h.
růstový h.
prolaktin
šišinkamelatonin
štítná žláza
tyroxin
kalcitonin
brzlík
ovlivňuje obranyschopnost organismu,
nejlepší je v dětství
nadledvinky
-kůra
-dřeň
kortikoidní hormon
adrenalin
ostrůvky slinivky břišní
inzulin
glukagon
příštítná tělískaparathormon
pohlavní žlázy
-mužské
-ženské
testosteron
estrogeny a progesteron


další článěk: ucho

Periferní (obvodová) nervová soustava

11. května 2013 v 14:14 | bio-nature |  Biologie člověka
Obvodové nervy
- spojují obousměrně CNS s orgány celého těla
- dělí se na nervy:
 1. mozkové - 12 párů - vystupují z mozku
  - označují se římskými číslicemi:
  I. nervy čichové
  II. nerv zrakový
  III. nerv okohybný
  IV. -||- kladkový
  V. trojklanný
  VI. odtahující
  VII. lícní
  VIII. předsíňohlemýžďový
  IX. jazykohltanový
  X. bloudivý
  ...
 2. míšní - 31 párů - vystupují z postranních rýh míchy jako přední a zadní kořeny míšní + nerv sedací
 3. útrobní - vegetativní = automonní - řídí vnitřní orgány
  - 2 části: SYMPATIKUS
  PARASYMPATIKUS - jejich působení na orgány je protichůdné, a tím je udržují ve funkční rovnováze

bude pokračovat: soustava žláz s vyměšováním

Koncový mozek

11. května 2013 v 14:03 | bio-nature |  Biologie člověka
- u savců (tedy i u člověka) největší část mozku, rozdělen na 2 polokoule (hemisféry) - spojeny vazníkem, citlivý na přívod kyslíku!
- vývojově nejmladší částí CNS
- na povrchu šedá kůra mozková - tvořena těly neuronů (po narození asi 15 miliard neuronů)
 • zprohýbaná - tvořena závity - zvětšují povrch (2200 cm2)
 • řídí veškerou činnost organismu a je sídlem vyšší nervové činnosti
V kůře jsou centra různých funkcí - myšlení, řeč, zrak, sluch, pohyb, citlivost (kožní a svalová)
- mozková kůra člověka se dělí na lalok (lobus) - čelní, temenní, spánkový, týlní a insulu (kt. se skládají ze závitů), odděleny zářezy
- někteří savci (př. krysa) nemají zvrásnění mozkové kůry do závitů, ale povrch mozku je hladký => tzn. ,, lisencephalony"

- uvnitř koncového mozku je bílá hmota a okrsky šedé hmoty které vytváří podkorová centra (bazální ganglia)užitečné odkazy:

Centrální (ústřední) nervová soustava

31. srpna 2012 v 17:38 | bio-nature |  Biologie člověka
= mozek + mícha hřbetní

MÍCHA HŘBETNÍ
- asi 40 až 45 cm, uložena v páteřním kanálu
- nahoře přechází v prodlouženou míchu
- dolní konec končí ve výši 2. beredního obratle
- na povrchu je bílá hmota (vlákna neuronů), uvnitř šedá hmota mozková (těla neuronů)
- 31 párl nervů míšních

FUNKCE MÍCHY HŘBETNÍ
- spojovací článek mezi mozkem a ostatními orgány
- ústředí některých nepodmíněných reflexů, které ovlivňují činnost svalů (napínacích reflexů)
- jsou zde centra obranných reflexů
- centra pro ovládání napětí cévních stěn, vyprazdňování moč. měchýře a konečníku a centra pro reflexní reakce pohl. orgánů.

MOZEK (lat. cereberum, řec. encephalon)
- po narození asi 400g, v dospělosti 1500g
- ve vývoji vzniká z hlavového konce nerv. trubice
- části: prodloužená mícha + most Varolův + mozeček + střední mozek + mezimozek + koncový mozek

Prodloužená mícha
- asi 20-25 mm
--> životně důležitá centra pro řízení:
dýchací soustavy
činnosti srdce
krevního tlaku
část. soustavy trávicí a vyluč.

--> centra reflexů:
a) nepodmíněné obranné = mrkání, slzení, kašlání, kýchání, zvracení
b) potravové = sání, slinění, polykání, sekrece, žaludeční šťávy

MOZEČEK
- udržování rovnováhy a řízení přesnosti pohybů
- jeho činnost narušuje alkohol

Střední mozek
- u člověka nejmenší oddíl mozku
--> zajišťuje pohybovou souhru očí, pohybové reakce očí, hlavy a celého těla na základě zrakových a sluchových podnětů.
- sbíhají se zde důležité nervové dráhy => vytváření složitých pohyb. reflexů

MEZIMOZEK
- spojen s důležitou žlázou hypofýzou (podvěskem mozkovým)
- jsou zde centra pro řízení tělesné teploty, centra pro bdění a spánek
- spojení (vlákna) s koncovým mozkem
- uplatňuje se při prudkých citových reakcích
- vyvolává zčervenání, pláč, smích, bušení srdce


Užitečné odkazy:

Bude následovat: Koncový mozek

Soustava nervová

31. srpna 2012 v 17:13 | bio-nature |  Biologie člověka
- základní funkce - nervová regulace = řídí činnost všech orgánů
- složení:
centrální (ústřední) nervová soustava
(CNS) + obvodové nervy
(CNS = mozek + mícha)

Stavba nervové soustavy:
- zálkadní stavební jednotkou je NEURON
Neuron = tělo + výběžky krátké (dendrity) a výběžky dlouhé (neurity neboli axony)

Dendrity jsou obaleny myelinovou pochvou.
Neurony spojuje synapse (zápoj)

Propojením neuronů vznikají nervové dráhy, po kterých se šíří vzruchy (impulsy).

REFLEXY = odpovědi organismu na podněty
1) nepodmíněné = vrozené - př. reflex dýchací, polykací, míšní
2) podmíněné = získané, tj. neučné v průběhu života - zkoumal je a popsal I.P. Pavlov

Základem podmíněných i nepodmíněných reflexů jsou reflexní nervové oblouky.
Užitečné odkazy:

Příští článek: Centrální (ústřední) nervová soustava

Soustava kožní

31. srpna 2012 v 16:52 | bio-nature |  Biologie člověka
Kůže
- kryje a chrání tělo před mechanickými, chemickými a fyzikálními vlivy a před infekcí
- účastní se regulace tělesné teploty, dýchání a vylučování
- jsou zde nervová zakončení reagující na dotyk, tlak, teplo, chlad a bolest

3 vrstvy:
1) Pokožka - nejsvrchnější, vrstva plochých buněk, je v ní kožní barvivo = pigment
2) Škára - obsahuje vazivová vlákna, mazové a potní žlázy, nervy, cévy - vyrůstají z ní vlasy a nehty (jsou kožního původu)
3) Podkožní vazivo - zde se ukládá tuk (zásobárna energie a tepelná izolační vrstva)

Nadměrné opalování kůže může způsobit spáleniny, příp. i rakovinu kůže.
RAKOVINA KŮŽE
- více info a obr. na 2. odkazu viz níže, tučně označeném(Zdroje obrázků) + užitečné info:
http://www.cetaphil.cz/stavba-kuze.php
Bude následovat: Soustava kožní

1. března 2012 v 19:43 | bio-nature |  Biologie člověka
Příště se dozvíte něco o soustavě kožní.

Soustava dýchací

1. března 2012 v 19:40 | bio-nature |  Biologie člověka
- dýchání (respirace) = výměna dýchacích plynů (kyslíku a ox. uhličitého) mezi vnějším prostředím a plícemi

1) horní cesty dýchací: dutina nosní (+přínosní dutiny), nosohltan
2) dolní cesty dýchací: hltan (vyztužen chrupavkami; štítná, prstencová, 2 hlasivkové) - v něm jsou hlasivkové vazy; průdušnice, průdušky, plicní váčky a plicní sklípky

Chvěním hlasivkových vazů vzniká hlas

3) plíce - pravou tvoří 3 laloky a levou 2 - kryty poplicnicí, dutina hrudní je kryta pohrudnicí

Dýchací pohyby zajišťují dýchací svaly: bránice + mezižeberní svaly
Jedním vdechem a výdechem vyměníme asi 0,5l vzduchu.
To se v klidu opakuje 14-18krát za minutu.

Vitální kapacita plic (celkový objem, lze max. nadechnout a max. vydechnout) = cca 4l (0,5 + 2,5 + 1 = 4)